JA TITAN
manažerská simulační hra

Hra umožňuje studentským týmům řídit fiktivní firmy a vzájemně si konkurovat při výrobě a prodeji fiktivního výrobku nazvaného „hologenerátor“. Co jsou hologenerátory? Hologenerátor je fiktivní zařízení používané k vytvoření holografických snímků. Manažerská simulační hra bude realizována v týmu, přičemž každý tým má 2 hráče. V rámci každého týmu je důležité stanovit vedoucího týmu, který přejímá zodpovědnost za realizovaná rozhodnutí a pro komunikaci za tým.

gamepad

Co Vám soutěž přinese?

Vyzkoušíte si roli manažera ve virtuálně vytvořené firmě, kterou budete řídit tak, aby získala pozici lídra na trhu!

Parametry rozhodování: cena, výroba, kapitálové výdaje, výdaje na marketing, výdaje na výzkum a vývoj a charita.

Studentské týmy stanovují cenu svého výrobku, určují, kolik budou vyrábět výrobků, plánují výdaje na marketing, výzkum a vývoj, rozhodují o výši kapitálových investic do továrny a výše výdajů na charitu.

Cíl hry: na základě svých rozhodnutí předstihnout konkurenci ve výši zisku a tím dosáhnout nejvyšší hodnoty PI indexu.

PI index: Performance index odráží hodnotu akcie firmy na kapitálovém trhu. Pomocí indexu PI se stanovuje pořadí firem na trhu.

Tento index se zobrazuje ve Zprávě o odvětví (Industry Report) v části Overview, ve sloupci označeném PI. Struktura Performance indexu PI:

Podklady pro rozhodování: „Zpráva o firmě“ a „Zpráva o odvětví“.

Zpráva o firmě se skládá ze tří finančních zpráv a jedné zprávy o operacích. Finanční zprávy poskytují tři zkrácené účetní výkazy, a to Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha a Cash-flow. Výkaz zisku a ztráty ukazuje, jak byl určován váš zisk nebo ztráta za dané období. Rozvaha zachycuje, co vaše firma vlastní (aktiva) a dluží (pasiva). Cash-flow zachycuje změny ve výši hotovosti, kterou má vaše firma během daného období k dispozici. Zpráva o operacích poskytuje informace o poptávce, nabídce, zásobách, výrobních nákladech na jednotku a ziskovém rozpětí. Naproti tomu Zprávu o odvětví obdrží všechny konkurující si firmy vyrábějící hologenerátory. Podává informace o výkonech celého odvětví a informace o poměrném výkonu jednotlivých firem.

Strategie hry: realizace postupových kroků.

  • Vstoupit do hry – přihlásit se do hry vytvořeným jménem firmy a heslem.
  • Získat základní informace o charakteristikách odvětví a firmy – Zpráva o firmě a Zpráva o odvětví.
  • Zadat rozhodnutí pro parametry (cena, výroba, kapitálové výdaje, marketing, výzkum a vývoj, charita) do zadávací tabulky počítačové simulace.
  • Uzavření kola moderátorem hry.
  • Získat informace o umístění na trhu podle PI indexu.